Napokon nás čaká ešte založenie okien, dverí vonkajších, vnútorných a inštalácie plynu, vody, kanalizácie, elektriny, telefónu, antény, uloženie podláh, vymaľovanie alebo tapetovanie stien. Rozvody sa robia v jadre steny, pred zabetonóvaním. Elektrické káble je možné rozviesť ich uložením v brázdach v penovej stene, pričom je neskôr ukrytá pod povrchovou vrstvou. Tieto činnosti sú vykonávané rovnakým spôsobom ako v každej inej stavebnej technológii. V podstate sa môžeme  nasťahovať. Na vnútornú úpravu povrchov je odporúčaná montáž sadrokartónových dosiek, alebo sadrové omietky.  Vonkajšou povrchovou úpravou sú najčastejšie tenkovrstvové omietky.  Zavesenie ťažkých prvkov na stenách, (napr. kuchynsk7ch  skriniek), ako aj motáž okien a dverí sú založené na použití dlhých kotiev - hmoždiniek, zakrúcaných do betónového jadra steny.